Sự phong phú đa dạng bậc nhất của Kitô Giáo

Đây là sơ đồ của các nhánh chính mà tội làm = tiếng Việt

Click vào hình để phóng to

Kitô Giáo theo ước lượng có khoảng 38000 nhánh

Sau đây là danh sách cách nhánh của Kitô giáo bao gồm các nhánh nhỏ trong các nhánh chính

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Christian_denominations

Ý kiến của tôi

Tôi nghĩ đây là kế hoạch của Chúa
Chúng ta sẽ học được cách sống chung với nhau
Tôi cảm thấy kế hoạch của Chúa về các nhánh của kitô giáo là rất cân bằng .
Nhiều nhánh , nhiều sự lựa chọn . Tìm 1 căn nhà thích hợp với lối suy nghĩ của bạn để hướng tới Chúa Jesus.
Kitô giáo là tôn giáo đa dạng nhất vì là tôn giáo có nhiều nhánh nhất nếu so sánh với những tôn giáo khác

Hiện tại thì nhánh Messianic Judaism vừa là Do Thái Giáo vừa là Kitô Giáo , cũng được tính là Kitô Giáo và Do Thái Giáo luôn . Những người Messianic Judaism vừa là người Do Thái vừa là Kitô Hữu

http://en.wikipedia.org/wiki/Messianic_Judaism

* Định nghĩa

Kitô hữu là gì ?
Là những người tin Chúa Jesus là Thiên Chúa / Con Thiên chúa

Những nhánh của Kitô Giáo như những tổ chim , Chim bay từ tổ này sang tổ khác
bạn có thể tìm đến cộng đồng của Chúa dễ dàng ở nhiều nơi ( mặc dù khác nhánh )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s